Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mekkych a tvrdych procesu v e+e- anihilacich
Thesis title in Czech: Studium mekkych a tvrdych procesu v e+e- anihilacich
Thesis title in English: The study of the soft and hard processes in e+e- annihilation
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Author:
Guidelines
Pri studiu a popisu mnohocasticovych stavu je bezne rozdelovat
> vsechny procesy na mekke a tvrde. Tvrdost daneho procesu se meri
> napriklad pomoci velikosti ctyrhybnosti predane interakci dvou
> vstupujicich partonu. Kriteria, podle nichz se mekke a tvrde
> procesy od sebe separuji, se vsak ruzni. V teto praci vyzkousime
> kriteria zalozena na rovnicich pro vyvoj gluonovych sprsek v ramci
> Kvantove chromodynamiky, jez popisuje pohyb kvarku a gluonu.
> Budeme zkoumat pripady se tremi sprskami vznikajici v e+e- anihilacich
> na urychlovaci LEP v CERN, a to predevsim pocty castic
> patricich do techto sprsek. Pocty castic obecne jsou velmi jednoduse
> meritelne, zaroven vsak velmi mocne veliciny ke studiu dynamiky
> interakci a vzniku castic. Realna data z experimentu, stejne jako data
> umela, generovana modely slouzicimi k oprave realnych dat, jsou
> zpracovana a ulozena do prehlednych struktur, s nimiz uz je velmi
> jednoduche pracovat. Vysledky srovname s existujicimi teoretickymi
> vypocty. Je potreba vytvorit kratky analyzacni program ve fortranu
> nebo v C++ a ziskane vysledky prezentovat v prijatelne graficke podobe
> (PAW nebo ROOT).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html