Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Rozšíření těles a řešitelnost algebraických rovnic
Thesis title in Czech: Rozšíření těles a řešitelnost algebraických rovnic
Thesis title in English: Extension of fields and solvability of algebraic equations
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.10.2005
Date of assignment: 18.10.2005
Date and time of defence: 23.06.2008 00:00
Date of proceeded defence: 23.06.2008
Reviewers: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Jedná se o kompilační práci. Základem by měla být osmá kapitola Procházkovy Algebry. Téma je vhodné i pro učitelské zaměření.
References
1. S. Lang, Algebra, Springer Verlag, 2002
2. L. Procházka a kolektiv, Algebra, Academia 1990

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html