Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Matematické modelování materiálů s tvarovou pamětí
Thesis title in Czech: Matematické modelování materiálů s tvarovou pamětí
Thesis title in English: Mathematical modelling of shape-memory materials.
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.01.2006
Date of assignment: 07.01.2006
Date and time of defence: 27.06.2006 00:00
Date of electronic submission:27.06.2006
Date of proceeded defence: 27.06.2006
Opponents: prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude zaměřena na rešerši tzv. R-fáze (tj. rhomboedrické fáze) vyskytující se v paměťové slitině NiTi zejména s cílem ujasnit data pro případný počítačový experiment. Speciálně se jedná o data popisující elastickou energii v závislosti na deformačním gradientu a teplotě, a pokusit se pomocí analýzy rank-1 konexí mezi 4mi rhomboedrickými martensitickými variantami a eventuelně ještě jednou kubickou austenitickou fázi si ujasnit vhodné počáteční podmínky a vhodné disipační konstanty.
References
Bhattacharya, K.: Microstructure of martensite. Why it forms and how it gives rise to the shape-memory effect. Oxford Univ.Press, New York, 2003.

Pitteri, M., Zanzotto, G.: Continuum Models for Phase Transitions and Twinning in Crystals. Chapman & Hall, Boca Raton, 2003.

Dále případně související časopisecká literatura, např.

P. Lukáš, P. Šittner, D. Neov, V. Novák, D. Lugovyy and M. Tovar, R-Phase Phenomena in Neutron Diffraction Investigations of Thermomechanically Loaded NiTi Polycrystals, in proc. of ECRS6, 2002, Coimbra, Portugal

P.Sittner, D.Lugovyy, D. Neov, M.Landa, P.Lukas,V.Novak, On the R-phase transformation related phenomena in NiTi polycrystals subjected to thermomechanical loads, Euromat-Mecamat symposium EMMC7, 17.5-23.5, 2003, Frejus, France, Journal de Physique IV, submitted
Preliminary scope of work
_
Cil: seznamit se s modely materialu s tvarovou pameti se zaměřením na R-fázi v NiTi
a provest resersi monografii autoru Bhattacharya a
Pitteri a Zanzotto se zamerenim na modelovani konkretnich
experimentu provadenych ve Fyzikalnim ustavu ci
Ustavu termodynamiky Akademie ved.
_
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html