Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Model těsné vazby a jeho aplikace na molekulární elektroniku a transport v mezoskopických sytémech
Thesis title in Czech: Model těsné vazby a jeho aplikace na molekulární elektroniku
a transport v mezoskopických sytémech
Thesis title in English: Tigh-binding model and its application for molecular electronics and transport in mezoscopic systems
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2005
Date of assignment: 10.11.2005
Date and time of defence: 13.09.2006 00:00
Date of electronic submission:13.09.2006
Date of submission of printed version:13.09.2006
Date of proceeded defence: 13.09.2006
Reviewers: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Molekulární elektronika zažívá v současném výzkumu ohromný rozvoj. Objevují se zajímavé myšlenky jak použít různé molekuly jako aktivní prvky elektronických obvodů. Také existují nové materiály jako uhlíkové nanotrubičky, fulerény a jejich modifikace, které mají zajímavé vlastnosti. Ukazuje se, že vlastnosti těchto systémů jsou mnohdy překvapivé a jejich pochopení je možné jen uplatněním kvantové mechaniky. Přitom však mnoho vlastností lze překvapivě dobře popsat zjednodušeným modelem těsné vazby. V tomto modelu nahrazujeme stavový prostor kvadraticky integrovatelných funkcí lineárním obalem malé množiny funkcí (např. jeden atomový orbital na každém atomu molekuly). Řešení Schrodingerovy rovnice se tak převede na maticovou algebru. Často lze navíc využít vysoké symetrie systému. Cílem práce je schromáždit informace o modelu těsné vazby a jejich použití na problémy molekulární elektroniky. V případě zájmu může student sám hledat další analyticky řešitelné modely tohoto typu.
References
Informace jsou rozptýleny v časopisecké literatuře.
Představu o metodě těsné vazby můžete získat např. v článku:
T.B.Boykin, G. Klimeck, European Journal of Physics, 25 (2004) 503
Preliminary scope of work
Rešeršní práce s cílem napsat krátký text o použití těsnovazebných modelů na molekulární elektroniku a transport skrze molekulární můstky a uhlíkové nanotrubičky. V případě zájmu hledání nových řešitelných modelů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html