Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza disperze a stability vln v kosmickém plazmatu
Thesis title in Czech: Analýza disperze a stability vln v kosmickém plazmatu
Thesis title in English: Analysis of dispersion and stability of waves in space plasmas
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2005
Date of assignment: 14.11.2005
Date and time of defence: 27.06.2006 00:00
Date of submission of printed version:27.06.2006
Date of proceeded defence: 27.06.2006
Reviewers: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu

2) Studium stávajícího programového vybavení pro analýzu disperze a stability vln v kosmickém plazmatu.

3) Testy alternativních numerických procedur pro analýzu dispersní rovnice.

4) Aplikace metod na příklady vln v kosmickém plazmatu.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.

F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics,
Plenum press, New York, 1984.

Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Práce je zaměřena spíše teoreticky a týká se kinetické teorie šíření vln v plazmatu. Posluchač bude pracovat s existujícími numerickými procedurami určenými k výpočtu dielektrického tenzoru jednotlivých složek horkého plazmatu a k řešení dispezní rovnice. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html