Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium kinetických jevů při teplotně stimulovaných měřeních
Thesis title in Czech: Studium kinetických jevů při teplotně stimulovaných měřeních
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Při teplotně stimulovaných experimentech (jako např. při teplotně stimulované depolarizaci, diferenciální skenovací kalorimetrii apod.) závisí výsledné průběhy podstatně na podmínkách experimentu, zejména na rychlosti ohřevu, chlazení a na celé teplotní historii proměřovaného vzorku.
Cílem práce je experimentální studium zmíněných závislostí. Student se seznámí s činností zařízení a provede opakovaná měření vybraných látek za různých podmínek, zejména při různých rychlostech ohřevu a chlazení. Výsledky budou porovnány s jednoduchými modely.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html