Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Reliktní záření
Thesis title in Czech: Reliktní záření
Thesis title in English: Cosmic background radiation
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.12.2005
Date of assignment: 21.12.2005
Date and time of defence: 13.09.2006 00:00
Date of proceeded defence: 13.09.2006
Reviewers: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
 
 
 
Guidelines
Uchazeč by měl v této práci popsat historii objevu a sestavit přehled pozorovatelných
i teoretických vlastností reliktního záření. V této práci kompilačního charakteru by
měl rovněž projevit schopnost orientace v zahraniční literatuře.
References
Weinberg, S.: Gravitation and Cosmology, John Wiley 1972, zejména kap. 15.5
Islam, J.N.: An introduction to mathematical cosmology, Cambridge University Press 1992
odborné články dle pokynů vedoucího
Preliminary scope of work
Uchazeč by měl v této práci popsat historii objevu a přehled pozorovatelných i teoretických vlastností reliktního záření.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html