Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Studium magnetisačního procesu v tenkých vrstvách yttritoželezitého granátu (YIG) metodou NMR
Thesis title in Czech: Studium magnetisačního procesu v tenkých vrstvách
yttritoželezitého granátu (YIG) metodou NMR
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Author:
Preliminary scope of work
Diky známé anizotropii hyperjemného pole v YIG je možné sledovat detailní průběh procesu stáčení vektoru magnetizace v závislosti na velikosti vnějšího magnetického pole až do stavu magnetického nasycení vzorku. K dispozici jsou dva typy vrstev s rovinou kolmou ke směrům (100) a (111).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html