Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium spin-mřížkove a spin-spinové relaxace signálu NMR jader 1H ve viskosní kapalině
Thesis title in Czech: Studium spin-mřížkove a spin-spinové relaxace signálu NMR
jader 1H ve viskosní kapalině
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Author:
Preliminary scope of work
Na pulzním spektrometru NMR budou měřeny spin-mrížková (T1) a spin-spinová (T2) relaxační doba metodami "saturation recovery" a "spinového echa". Obě relaxační doby závisí na viskositě měřené kapaliny, kterou bude glycerin s různou koncentrací vody. Z měřeni viskozity bude vyhodnocena korelační doba (t) a prověřena teoretická závislost relaxačních dob T1,T2 (t).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html