Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Detektor pro studium dvojného beta-rozpadu
Thesis title in Czech: Detektor pro studium dvojného beta-rozpadu
Thesis title in English: Detector for the double beta decay investigation
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
Náplní práce bude hledání optimální podoby kalorimetrické části připravovaného detektoru SuperNEMO. Jde o vývoj scintilační metody užitím progresivních technologií a o počítačovou simulaci scintilačního procesu a sběru světla metodou Monte Carlo.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html