Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Princip neurčitosti ve Fourierově transformaci
Thesis title in Czech: Princip neurčitosti ve Fourierově transformaci
Thesis title in English: The uncertainity principle and the Fourier transform
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.10.2005
Date of assignment: 07.10.2005
Date and time of defence: 28.06.2006 00:00
Date of electronic submission:28.06.2006
Date of submission of printed version:28.06.2006
Date of proceeded defence: 28.06.2006
Opponents: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student podrobně popíše základní pojmy, jako je Fourierova transformace,
střední hodnota a rozptyl funkce ve časové/frekvenční proměnné, neurčitost, gaussián.
Podrobně zpracuje důkaz o minimalizaci neurčitosti gausiánem.
Dle vlastní volby a studia uvede další varianty principu neurčitosti,
včetně si souvislosti s jinými obory (např. kvantová fyzika.)
References
T.W. Korner: Fourier Analysis. Cambridge University Press, 1988.
T. Tao: Analysis of the phase space. (Lecture notes).
Další odborná knižní a časopisecká literatura dle potřeby.
Preliminary scope of work
Princip neurčitosti, jeho různá vyjádření a důsledky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html