Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými 4f-elektrony
Thesis title in Czech: Magnetismus a krystalové pole v systémech
s korelovanými 4f-elektrony
Thesis title in English: Magnetism and crystal field in correlated 4f-electron systems
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Dynamický rozvoj počítačového hardware a software umožnuje již realistické výpočty nejrůznějších fyzikálních vlastností (např. magnetismu) z prvních principů (ze znalosti atomového čísla příslušných prvků). Tyto výpočty, které jsou většinou založeny na teorii funkcionálu elektronové hustoty, již v mnoha případech dávají dobrý kvantitativní souhlas s experimentem (např. magnetický moment a magnetokrystalová anizotropie tranzitivních kovů). Naproti tomu původ magnetismu v intermetalických sloučeninách obsahujících prvky se 4f nebo 5f elektrony zůstavá nadále většinou neobjasněn. Tento fakt je zdrojem dalšího rozvoje teorie silně korelovaných systémů a výpočetních metod nutných pro praktické aplikace se zpětnou verifikací teorie.
Cílem zadané bakalářské práce je aplikovat současné nejmodernější metody výpočtu elektronových struktur na studium vybraných intermetalických sloučenin se 4f-elektrony, které vykazují experimentálně zajímavé magnetické, transportní a termodynamické vlastnosti.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti u Doc.Diviše osobně nebo na e-mailové adrese divis@mag.mff.cuni.cz.
Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je též vhodná pro uchazeče o magisterské studium.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html