Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sociální interakce v prostředí kyberprostoru
Thesis title in Czech: Sociální interakce v prostředí kyberprostoru
Thesis title in English: Social interactions in cyberspace
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2007
Date of assignment: 05.11.2007
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 14.09.2010 08:30
Date of electronic submission:14.09.2010
Date of proceeded defence: 14.09.2010
Submitted/finalized: finalized
Opponents: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Zadání bakalářské práce:

Základní východisko práce bude tvořit představa jedinečnosti virtuálního prostoru v kontrastu k prostoru skutečnému. Práce bude zaměřena především na prostředí různých chatů, diskusních skupin, online počítačových her a dalších aplikací, kde by autor analyzoval zejména následující témata:
- sociální prostor internetu (kde spolu mohou pravidelně komunikovat i lidé, kteří jsou jinak od sebe fyzicky velmi vzdáleni)
- odlišnost chování oproti skutečnému světu (otevřenější vyjadřování, užívání výhod anonymity, vytváření falešných osobností...)
- možnost hledání partnera na internetu (a případná následná konfrontace se skutečností)
- virtuální sex & pornografie
- rizika virtuální reality (zda a jak může vést k neschopnosti navazování sociálních vazeb ve skutečném světě, uzavírání se do sebe a iluzorního světa virtuální reality,závislosti na virtuální realitě)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html