Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Regulace aktivity přenašečů auxinu z buňky
Thesis title in Czech: Regulace aktivity přenašečů auxinu z buňky
Thesis title in English: The regulation of the activity of auxin efflux carriers
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.10.2007
Date of assignment: 25.10.2007
Date of electronic submission:29.05.2008
Date of proceeded defence: 29.05.2008
Opponents: RNDr. Jan Martinec, CSc.
 
 
 
References
Badescu, G.O., Napier, R.M. Receptors for auxin: will it all end in TIRs? Trends Plant Sci 11: 217-223, 2006.
Benjamins, R., Quint, A., Weijers, D., Hooykaas, P., Offringa, R. The PINOID protein kinase regulates organ development in Arabidopsis by enhancing polar auxin transport. Development 128: 4057- 4067, 2001.
Blakeslee, J.J., Peer, W.A., Murphy, A.S. Auxin transport. Curr Opin Plant Biol 8: 494-500, 2005.
Blakeslee, J.J., Bandyopadhyay, A., Lee, O.R., Mravec, J., Titapiwatanakun, B., Sauer, M., Makam, S.N., Cheng, Y., Bouchard, R., Adamec, J., Geisler, M., Nagashima, A., Sakai, T., Martinoia, E., Friml, J., Peer, W.A., Murphy, A.S.: Interactions among PIN-FORMED and P-Glycoprotein Auxin Transporters in Arabidopsis. Plant Cell 19: 131-47, 2007.
Bennett, M.J, Marchant, A., Green, H.G., May, S.T., Ward, S.P., Millner, P.A., Walker, A.R., Schulz, B., Feldmann, K.A. Arabidopsis AUX1 gene: a permease-like regulator of root gravitropism. Science 273: 948-950, 1996.
Christensen, S.K., Dagenais, N., Chory, J., Weigel, D. Regulation of auxin response by the protein kinase PINOID. Cell 100: 469-478, 2000.
Fleming, A.J. Plant signalling: the inexorable rise of auxin Trends Cell Biol 16: 397-402, 2006.
Friml, J., Wisniewska, J. Auxin as an intercellular Signal. In: Fleming A, editor. Annual Plant Reviews 16, Intercellular Communication in Plants, Blackwell Publishing, Oxford, 1-26, 2005.
Friml, J., Yang, X., Michniewicz, M., Weijers, D., Quint, A., Tietz, O., Benjamins, R., Ouwerkerk, P.B.F., Ljung, K., Sandberg, G., Hooykaas,P.J.J., Palme, K., Offringa, R. A PINOID dependent binary switch in apical-basal PIN polar targeting directs auxin efflux. Science 306: 862-865, 2004.
Geisler, M., Murphy, A.S. The ABC of auxin transport: The role of p-glycoproteins in plant development. FEBS Letters 580: 1094-1102, 2006.
Lee, S.H., Cho, H.-T. PINOID positively regulates auxin efflux in arabidopsis root hair cells and tobacco cells. Plant Cell 18: 1604-1616, 2006.
Leyser, O. Dynamic Integration of Auxin Transport and Signalling. Curr Biol 16: 424-433, 2006.
Michniewicz, M, Zago, M.K., Abas, M., Weijers, D., Schweighofer, A., Meskiene, I., Heisler, MG Ohno, C., Zhang, J., Huang, F., Schwab, R., Weigel, D., Meyerowitz, E:M., Luschnig, C., Offringa, R., Friml, J. Antagonistic Regulation of PIN Phosphorylation by PP2A and PINOID Directs Auxin Flux. Cell 130: 1044-1056, 2007.
Paponov, I.A., Teale, W.D., Trebar, M., Blilou, I., Palme, K. The PIN auxin efflux facilitators: evolutionary and functional perspectives. Trends Plant Sci. 10: 170-177, 2005.
Santner, A.A., Watson, J.C.:The WAG1 and WAG2 protein kinases negatively regulate root waving in Arabidopsis. The Plant Journal 45: 752-764, 2006.
Woodward, A.W., Bartel, B. Auxin: Regulation, action, and interaction. Ann Bot 95: 707-735, 2005.
Zažímalová, E., Křeček, P., Skůpa, P., Hoyerová, K., Petrášek, J. Polar transport of plant hormone auxin - the role of PIN-FORMED (PIN) proteins. Cell. Mol. Life Sci. 64: 1621-1637, 2007.
Zegzouti, H., Anthony, R.G., Jahchan, N., Bogre, L. , Christensen, S.K. Phosphorylation and activation of PINOID by the phospholipid signaling kinase 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1) in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA 103: 6404-6409, 2006a.
Zegzouti, H., Li, W., Lorenz, T.C., Xie, M., Payne, C.T., Smith, K., Glenny, S., Payne, G.S., Christensen, S.K.: Structural and Functional Insights into the Regulation of Arabidopsis AGC VIIIa Kinases. Journal Biological Chemistry 281: 35520-35530, 2006b.
Preliminary scope of work
Obecný základ a cíl bakalářské práce:
Cílem bakalářské práce je formou literárního přehledu zpracovat současný stav poznání mechanismů regulace aktivity proteinů přenášejících rostlinný hormon auxin z buněk. Přehled by měl shrnovat znalosti na všech možných úrovních regulace od genové exprese přes proteosyntézu, lokalizaci proteinů až k jejich specifické degradaci. Vzhledem k možnému dalšímu pokračování v rámci diplomové práce bude zvláštní pozornost věnována proteinům rodiny PIN a regulaci jejich funkce prostřednictvím jejich fosforylace. Je známo, že serin/threonin protein kináza PINOID (PID, Christensen et al., 2000), náležející mezi rostlinné homology živočišných protein kináz typu AGC (název podle protein kináz typu A,B a C, více v Zegzouti et al., 2006b), je schopna ovlivňovat umísťování proteinů PIN v buňce (Friml et al., 2004). Podobně možná působí i její nejbližší homology, proteiny WAG (Santner and Watson, 2006). Aktivace PID kinázy je zřejmě pod kontrolou fosfolipidového signálního systému (Zegzouti et al., 2006a). Recentně byla navíc při lokalizaci proteinů PIN prokázána role protein fosfatázy PP2A (Michniewicz et al., 2007) a je tedy nanejvýš pravděpodobné, že fosforylační stav proteinů PIN spolurozhoduje o jejich lokalizaci. Samotná míra transportu auxinu v pletivu je přitom ovlivněna funkcí proteinkinázy PID (Benjamins et al., 2001; Lee and Cho 2006) a zjevně spočívá ve stimulaci jeho transportu ven z buněk.
Práce může představovat literární základ pro navazující diplomovou práci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html