Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Posouzení loužících metod pro stanovení izotopického složení Pb v půdách
Thesis title in Czech: Posouzení loužících metod pro stanovení izotopického
složení Pb v půdách
Thesis title in English: Evaluation of leaching methods for determination of Pb isotopic composition of soils
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Section of Geochemistry and Mineralogy (obsolete) (31-431)
Supervisor: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.12.2006
Date of assignment: 11.12.2006
Date of electronic submission:12.09.2007
Date of proceeded defence: 12.09.2007
Opponents: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Vypracování přehledového textu na základě rešerše cca 5 cizojazyčných, původních publikovaných prací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html