Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Opakované sňatky v českých zemích v dlouhodobé perspektivě
Thesis title in Czech: Opakované sňatky v českých zemích v dlouhodobé perspektivě
Thesis title in English: Remarriages in Czech countries from the point of long-term perspective
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.08.2007
Date of assignment: 02.03.2010
Date of proceeded defence: 13.09.2007
Reviewers: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zpracování základních informací o skladbě snoubenců podle rodinného stavu v ČR ve vybraných letech (po roce 1925),
rozbor intenzity sňatečnosti rozvedených a ovdovělých podle věku.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html