Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Zirkoniové stacionární fáze pro HPLC
Thesis title in Czech: Zirkoniové stacionární fáze pro HPLC
Thesis title in English: Zirconia based stationary phases for HPLC
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.09.2006
Date of assignment: 05.09.2006
Date of electronic submission:11.06.2007
Date of proceeded defence: 11.06.2007
Reviewers: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Rešeršní práce se zaměří na využití stacionárních fází na bázi oxidu zirkoničitého v analýze látek vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html