Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zimní horké vlny
Thesis title in Czech: Zimní horké vlny
Thesis title in English: Winter heat waves
Key words: horká vlna|průměrný roční chod|teplota vzduchu|změna klimatu
English key words: heat wave|mean annual cycle|air temperature|climate change
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Author:
Guidelines
Provést rešerši dosavadního výzkumu na téma výskytu horkých vln v zimním odbobí, se zaměřením zejména na Evropu. Zpracování pozorovaných dat z území ČR - zaměření na delší časové řady - zhodnocení časového vývoje výskytu teplých období v zimě. Při řešení praktické části práce bude třeba vybrat vhodnou metodiku pro definici horké vlny - s ohledem na možné dopady se soustředit buď na denní průměrnou, maximální nebo minimální teplotu vzduchu. Po dohodě s vedoucí práce se dále zaměřit buď na podrobnější analýzu pozorovaných dat nebo na zasazení pozorovaného časového vývoje v posledních letech do kontextu scénářů změny klimatu.
References
Beniston M. and Stephenson D.B., 2004. Extreme climatic events and their evolution under changing climatic conditions. Global Planet. Change, 44, 1-9. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2004.06.001.
Kyselý J., 2010. Recent severe heat waves in central Europe: how to view them in a long-term prospect? Int. J. Climatol., 30, 89-109.
Perkins S.E., Alexander L.V. and Nain J.R., 2012. Increasing frequency, intensity and duration of observed global heat waves and warm spells. Geophys. Res. Lett., 39, L20714, DOI: 10.1029/2012GL053361.
Holtanová, E., Valeriánová, A., Crhová, L., 2015. Heat wave of August 2012 in the Czech Republic: Comparison of two approaches to assess high temperature events. Studia Geophysica et Geodaetica, 59: 159-172. DOI: 10.1007/s11200-014-0805-6
a další dle instrukcí vedoucí práce
Preliminary scope of work
Únor 2024 byl v České republice abnormálně teplý, výskyt takového teplotního extrému vyvolává obavy z možného vývoje v budoucnu. Abychom byli schopni říci něco přesnějšího o možném vývoji klimatu v budoucnu, je třeba nejdříve podrobně analyzovat dostupná pozorovaná data. Výsledky práce přispějí k diskusi o možných dopadech změny klimatu v ČR.
Preliminary scope of work in English
February 2024 was abnormally warm in the Czech Republic, the occurrence of such a temperature extreme raises concerns about possible future evolution of climate. To enable inferrences regarding future climate change, it is first necessary to analyse the available observational data. The results of this work will contribute to the discussion on the possible impacts of climate change in the Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html