Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Elektrické a optické vlastnosti halogenidového perovskitu CsPbBr3.
Thesis title in Czech: Elektrické a optické vlastnosti halogenidového perovskitu CsPbBr3.
Thesis title in English: Electrical and optical properties of CsPbBr3 halide perovskite.
Key words: Perovkity|Generace náboje|Polovodičové detektory|Fotovodivost
English key words: Perovskites|Charge generation|Semiconductor detectors|Photoconductivity
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2023
Date of assignment: 13.11.2023
Confirmed by Study dept. on: 13.11.2023
Guidelines
OEM
1. Seznámit se s principem měření fotovodivosti v polovodičích.
2. Seznámit se s přípravou perovskitů.
3. Spolupracovat při přípravě testovacích vzorků.
3. Charakterizovat vlastnosti připravených vzorků pomocí elekrických a optických metod.
4. Diskutovat získané výsledky.
References
1. Základy fotoniky 3, edit. B.E.A.Saleh, M.C.Teich, matfyzpress, ISBN 80-85863-05-7
2. Photoconductivity in Solids, 1978, edit. R.H.Bube J.Wiley and Sons, New York, ISBN 0-88-275-660-5
3. Radiation Detection and Measurement, G.F.Knoll, J.Wiley and Sons,Inc., ISBN 978-0-471-07338-3
4. Odborné články týkající se dané problematiky
Preliminary scope of work
Práce je zaměřena na studium elektrických a optických vlastností perovskitových vzorků CsPbBr3. Během práce budou připraveny a proměřeny testovací vzorky. Cílem práce je diskutovat, jak jsou ovlivňovány elektrické a optické vlastnosti připraveného materiálu samotnou přípravou materiálu a přípravou elektrických kontaktů. Zájem o horskou turistiku, lyžování a cyklistiku je vítán.
Preliminary scope of work in English
The thesis is focused on studying the electrical and optical properties of CsPbBr3 perovskite samples. Test samples will be prepared and measured during the thesis. The aim of the thesis is to discuss how the preparation of the material itself and the preparation of the electrical contactsthe affect electrical and optical properties of the prepared material. Interest in mountain tourism, backcountry skiing and cycling is welcome.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html