Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Potenciální Inhibitory PI4K Fungálních Patogenů
Thesis title in Czech: Potenciální Inhibitory PI4K Fungálních Patogenů
Thesis title in English: Potential PI4K Inhibitors of Pathogenic Fungi
Key words: fosfatidylinositol 4-kináza, PI4K, inhibitor, patogenní houby
English key words: phosphatidylinositol 4-kinase, PI4K, inhibitor, pathogenic fungi
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Organic Chemistry (31-270)
Supervisor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2023
Date of assignment: 26.10.2023
Confirmed by Study dept. on: 22.01.2024
Advisors: Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Guidelines
Předměty vztahující se k oboru Medicinální chemie a Organické syntézy.
References
Konzultace se školitelem a veškerá dostupná literatura z chemických a informačních databází Reaxys, Scifinder, WOS. Články z odborných časopisů např. Nature, Science, JACS, J. Med. Chem., ACS Infectious Diseases, etc.
Preliminary scope of work
Cílem práce je syntéza potenciálních inhibitorů fosfatidylinositol 4-kináz (PI4K) patogenních hub na bázi substituovaných kondenzovaných heterocyklů. Pomocí metod organické syntézy budou připravena vhodná heterocyklická jádra, která budou později modifikována příslušnými substituenty na základě literatury. Součástí BP bude rešeršní práce na téma inhibice PI4K různých patogenů, syntetická činnost v laboratoři, izolace a purifikace sloučenin, strukturní analýza izlovaných sloučenin (NMR, HPLC, MS), studium literatury, a prezentace výsledků na seminářích skupiny.
Preliminary scope of work in English
Aim of this Bachelor thesis is a synthesis of potential inhibitors of phosphatidyl 4-kinases (PI4K) of fungal pathogens. Target inhibitors will have fused hetrocyclic core with suitable modifications according to the literature. Student will also write a short review on PI4K inhibition in various pathogens, will be a part of the research team, will learn how to isolate, purify and analyze organic compounds (NMR, HPLC, MS), will study the literature and will present the obtained results during the lab meetings.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html