Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Antická astrologie: znamení zvěrokruhu
Thesis title in Czech: Antická astrologie: znamení zvěrokruhu
Thesis title in English: Ancient astrology: signs of zodiac
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.02.2006
Date of assignment: 13.02.2006
Date and time of defence: 09.02.2006 00:00
Date of electronic submission:09.02.2006
Date of proceeded defence: 09.02.2006
Submitted/finalized: finalized
Reviewers: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce je tematicky rozdělena na dvě části, z nichž v první je nastíněn vývoj astrologie z hlediska historického, ve druhé je pojednáno o znameních zvěrokruhu, jejich personifikaci v mytologii a dále jejich zobrazování.
Druhá kapitola se věnuje zrodu astrologie v Mezopotámii a jejích počátcích ve starověkém Egyptě. Následuje shrnutí poznatků o astrologii v Řecku, kde se dozvídáme o značném vlivu Mezopotámie a vlastním přínosu Řeků pro další rozvoj. O synkrezi všech dosavadních poznatků je pojednáno v kapitole o helénismu. Kapitola o astrologii v římské době dokládá, jak významnou roli tato disciplína hrála nejen na císařském dvoře, ale i v životě řadových občanů. Prostor je dále věnován kultu boha Mithry, ve kterém se astrologická symbolika objevovala především na kultovních reliéfech. Následuje již zmiňovaný mytologický kontext jednotlivých znamení spolu s jejich ikonografickým rozborem. Závěr shrnuje fakta probraná v jednotlivých kapitolách.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html