Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Profilování přestaveb T-buněčného receptoru ve výzkumu diabetu 1. typu a celiakie
Thesis title in Czech: Profilování přestaveb T-buněčného receptoru ve výzkumu diabetu 1. typu a celiakie
Thesis title in English: Profiling of T-cell receptor rearrangements in type 1 diabetes and celiac disease research
Key words: sekvenování, NGS, T-lymfocyty, TCR repertoár, přestavby TCR, T1D, celiakie, HLA, biomarker
English key words: sequencing, NGS, T-lymphocytes, TCR repertoire, TCR rearrangements, T1D, celiac disease, HLA, biomarker
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.10.2023
Date of assignment: 13.11.2023
Confirmed by Study dept. on: 31.01.2024
Date of electronic submission:29.04.2024
Date of proceeded defence: 30.05.2024
Opponents: MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
T lymfocyty hrají klíčovou roli v autoimunitních reakcích charakteristických pro diabetes 1. typu (T1D)
i celiakii. K oběma onemocněním predisponuje stejná kombinace genů HLA II. třídy a jejich souběžný
výskyt není neobvyklý. Specifita T lymfocytů je dána unikátní přestavbou T-buněčného receptoru
(TCR). Tyto sekvence mohou sloužit jako "molekulární stopy", které mohou ukázat zajímavé
patofyziologické souvislosti-např. zkříženou reaktivitu proti virům. Cílem práce je zmapovat
současnou literaturu o přestavbách TCR u těchto onemocnění a shrnout, k jakým závěrům došly
studie zejména v posledních letech díky nástupu dat ze sekvenování nové generace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html