Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Pohyb obyvatelstva Česka na regionální úrovni pohledem Webbova diagramu
Thesis title in Czech: Pohyb obyvatelstva Česka na regionální úrovni pohledem Webbova diagramu
Thesis title in English: Population change in Czechia at the regional level examined using the Webb diagram
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Author: hidden - signed in
Date of registration: 13.10.2023
References
Křesťanová, J., Šídlo, L., Šprocha, B. 2019. Pohyb obyvatelstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996–2015 pohledem Webbova diagramu. Demografie, 61(1): 28–41. https://www.czso.cz/documents/10180/91917742/13005319q1_28-41.pdf/fd14e5e1-d9e0-4729-bc99-51b4761045c0?version=1.0
Preliminary scope of work
Navázání na předchozí studii (viz literatura), možnost zaměření na období před/po Covid-19.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html