Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny
Thesis title in Czech: Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny
Thesis title in English: Evaluation of gene expression of selected ABC and SLC transporters in the HTR-8/SVneo cell line during stimulation with pro-inflammatory cytokines
Key words: placenta, zánět, genová exprese, transportéry, prozánětlivé cytokiny
English key words: placenta, inflammation, gene expression, transporters, pro-inflammatory cytokines
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.07.2023
Date of assignment: 28.07.2023
Confirmed by Study dept. on: 28.07.2023
Date and time of defence: 18.03.2024 00:00
Date of electronic submission:11.03.2024
Date of proceeded defence: 18.03.2024
Opponents: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Simona Dudičová
Guidelines
Studentka vypracuje experimentální diplomovou práci dle zadání školitelky.
References
Odborné vědecké publikace týkající se řešené problematiky a získané pomocí databáze PubMed.
Preliminary scope of work
1. Seznámení se s tématem práce, osvojení si základních experimentálních technik
2. vlastní experimentální práce, vyhodnocení dat
3. sepsání diplomové práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html