Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Charakteristika rozpadu nukleonu v experimentu Hyper-Kamiokande
Thesis title in Czech: Charakteristika rozpadu nukleonu v experimentu Hyper-Kamiokande
Thesis title in English: Signature of Nucleon Decay in the Hyper-Kamiokande Experiment
Key words: Hyper-Kamiokande|rozpad protonu|nezachování baryonového a leptonového čísla|testování fundamentálních symetrií|simulace|analýza dat
English key words: Hyper-Kamiokande|proton decay|baryon and lepton number non-conservation|testing of fundamental symetries|simulation|data analysis
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Ing. Bedřich Roskovec, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.09.2023
Date of assignment: 07.09.2023
Confirmed by Study dept. on: 27.09.2023
Advisors: doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D.
Guidelines
Student se seznámí s kanály rozpadu nukleonu, protonu a vázaného neutronu, v základních teoriích, které tento jev předpovídají. Dále určí spojitost velikosti rozpadových šířek mezi jednotlivými kanály.
Student se seznámí s experimentem Hyper-Kamiokande a jeho možností detekovat rozpad nukleonu. Vybere, které rozpadové kanály jsou výhodné pro hledání takových rozpadů v závislosti na charakteristice rozpadových produktů, aby je vůbec bylo možné odlišit od pozadí, a relativní velikosti rozpadové šířky, četnější a málo četné módy rozpadu.
Student určí na základě simulace detektoru Hyper-Kamiokande citlivost experimentu na pozorování rozpadu nukleonu v jednotlivých kanálech a vazby mezi nimi v dané teorii. Nakonec provede diskusi dopadu (ne)pozorování rozpadu nukleonu na základní teorie tento proces předpovídající.
References
1) C. Giunti, Ch. W. Kim, Fundamentals of Neutrino Phzsics and Astrophysics, Oxford Universitz Press, 2007.

2) Hyper-Kamiokande Design Report, Hyper-Kamiokande Collaboration (K. Abe et al.), e-Print: 1805.04163 [physics.ins-det]

3) Interní dokumenty experimentu Hyper-Kamiokande
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html