Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty
Thesis title in Czech: Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty
Thesis title in English: Local politics in small municipalities and its informal aspects
Key words: samospráva obce, komunální politika, malé obce, starostové
English key words: local government, local politics, small municipalities, mayors
Academic year of topic announcement: 2004/2005
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.08.2005
Date of assignment: 04.08.2005
Date and time of defence: 25.06.2012 00:00
Date of electronic submission:24.02.2012
Date of submission of printed version:23.02.2012
Date of proceeded defence: 25.06.2012
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: PhDr. prof. Ota Sedláček, CSc.
  doc. Dan Ryšavý, Ph.D.
 
 
References
Andrews, R., Boyne, G. A. 2010. „Capacity, Leadership, and Organizational Performance: Testing the Black Box Model of Public Management.“ Public Administration Review 70(3): 443-454.
Bäck, H., Heinelt, H., Magnier A. (eds.). 2006. The European Mayor: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Baldersheim, H. 2003. „Towards Normalisation of Local Democracy in East-Central Europe.“ Pp: 241-261 In: Baldersheim, H. M. Illner, H. Wollmann (eds.) 2003. Local Democracy in Post-Communist Europe. Opladen: Leske+Budrich.
Balík, S. 2008. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností: koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. Brno: CDK.
Balík, S. 2009. Komunální politika: Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada Publishing a.s.
Banks, S., Orton, A., 2007. „‘The grit in the oyster’: Community development workers in a modernizing local authority.“ Community Development Journal, 42(1): 97–113
Beckley, T. M., D. Martz, S. Nadeau, E. Wall, B. Reimer. 2008. „Multiple Capacities, Multiple Outcomes: Delving Deeper into the Meaning of Community Capacity.“ Journal of Rural and Community Development 3 (3): 56–75.
Bernard J. (ed.) 2010. Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Bernard, J. 2010. „Rozvoj malých obcí a jeho faktory – vymezení pojmů a operacionalizace.“ Pp. 79-90 in. Aktuální otázky české a slovenské společnosti I : Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti : Sociologie vybraných oblastí. Brno: Tribun EU.
Bernard, J. 2011. „Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47(4): 745-775.
Bernard, J., Kostelecký, T., Illner, M., Vobecká, J. 2011. Samospráva malých obcí a místní rozvoj. Praha: Sociologické nakladatelství.
Bernard, J., T. Kostelecký. 2010. „Části obcí s vlastní samosprávou a bez ní: Vliv administrativního statusu části obce na její rozvoj.“ Acta politologica 2(3): 46-61.
Binek, J. a kol. 2007. Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown.
Bourdieu, P. 1992. „Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital.“ Pp: 49-80 In: P. Bourdieu. Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg
Bovaird, T., Löfl, E. Parrado-Díez, S. 2002. „Finding a Bowling Partner. The role of stakeholders in activating civil society in Germany, Spain and the United Kingdom.“ Public Management Review, 4(3): 411-431.
Brennan, M.A., G. Courtney, G. Flint, A. E. Luloff. 2009. „Bringing Together Local Culture and Rural Development: Findings from Ireland, Pennsylvania and Alaska.“ Sociologia Ruralis 49 (1): 97-112.
Bridger, J. C., Luloff, A. E. 1999. „Toward an interactional approach to sustainable community development.“ Journal of Rural Studies 15: 377-387.
Brokl, L. 1997. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Sociologické nakladatelství.
Bubeníček, V. 2010. Lokální modely demokracie v malých obcích ČR: disertační práce. ČZU Praha.
Bubeníček, V., Kubálek, M. 2010. „Konfliktní linie v malých obcích.“ Acta Politologica 2, 3, 30–45.
Burns, J.M. 1978. Leadership. New York: Harper & Row.
Buštíková, L. 1999. Známosti osobností lokální politiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Bystřičan, I. 2006. Loutkaři, veslaři nebo ekologové? Občanská společnost v diskurzu starostů obcí. Diplomová práce FSS MUNI. Vedoucí práce Petr Mareš.
Coffé, H., Geys, B. 2005. „Institutional Performance and Social Capital: An Application to the Local Government Level.” Journal of Urban Affairs 27(5): 485-501.
Coleman, J. S. 1988. “Social capital in the creation of human capital.” The American Journal of Sociology, 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. S95-S120
Coleman, J. S. 1990. Foundations of social theory. Cambridge.
Cusack, T. R. 1999. „Social Capital, institutional structures, and democratic performance: A comparative study of German local governments.“ European Journal of Political Research, 35(1): 1-34
Čmejrek, J. 2005. „Specifika komunální politiky v malých obcích ČR.“ Pp: 72-87 In: Dančák, Břetislav, Fiala, Petr, Hloušek, Vít (eds.) Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS.
Čmejrek, J. a kol. 2009. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing.
Čmejrek, J., Bubeníček, V., Čopík, J. 2010. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha: Grada.
Čmejrek, J., Čopík, J. 2010.Osadní výbory a jejich samosprávný potenciál.“ Acta Politologica (on-line verze) 2(3): 62 – 72.
Durkheim, E. 2004 (orig. 1893) Společenská dělba práce. Brno: CDK.
Field, J. 2003. Social Capital. London: Routledge.
Filkins, R., J. C. Allen, S. Cordes. 2000. „Predicting Community Satisfaction among Rural Residents: an Integrative Model.“ Rural Sociology 65 (1): 72-86.
Flaherty, J., Brown, R.B. (2010) “A Multilevel Systematic Model of Community Attachment: Assessing the Relative Imprtance of the Community and Individual Levels.” American Journal of Sociology 116(2): 503-542.
Flora, C. B., Flora, J. L., Fey, S. 2004. Rural Communities: Legacy and Change. Boulder: Westview.
Gans, J. H. 1962. Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans. New York: Free Press of Glencoe.
Getimis, P., N. K. Hlepas. 2006. „Aspects of Leadership Styles: An Interaction of Context and Personalities.“ Pp. 177–199 in H. Back, H. Heinelt, A. Magnier (eds.). The European Mayor. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Halpern, D. 2005. Social Capital. Polity Press, Cambridge.
Hampl, M., Gardavský, V., Kühnl, K. 1987. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: Univerzita Karlova.
Hampl, M., Müller, J. 1998. „Jsou obce v České republice příliš malé?“ Geografie – Sborník ČGS 103(1): 1-12.
Hartley, J., Allison, M. 2000. „The role of leadership in the modernization and improvement of public services.“ Public Money and Management 20(2): 35-40.
Hays, R. A., Kogl, A.M. 2007. “Neighborhood Attachment, Social Capital Building, and Political Participation: A Case Study of Low- and Moderate-Income Residents of Waterloo, Iowa.” Journal of Urban Affairs 29, 181–205.
Healy, K., Hampshire, A., Ayres, L. 2004. “Beyond the Local: Extending the Social Capital Discourse.” Australian Journal of Social Issues 39.
Heinelt, H., Hlepas, N.K. 2006. “Typologies of local government systems.“ Pp: 21-42 In: Bäck, H., Heinelt, H., Magnier, A. (eds.) The European Mayor. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Hudečková, H., Pitterling, M. 2009. „Integration and independence in the perspective of rural municipalities.“ Agric. Econ. – Czech 55(12): 596–604.
Illner, M. 2003. „The Czech Republic 1990-2001. Successful reform at the municipal level and a difficult birth of the intermediary level“. Pp: 61-90 in Baldersheim H., Illner, M., Wollmann, H. (eds.). Local Democracy in Post-Communist Europe. Opladen: Leske + Budrich.
Illner, M. 2006. „Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie.“ Pp: 15-26 In Vajdová, Z., Čermák, D., Illner, M. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologické studie 06/2. Praha: Sociologický Ústav AV ČR, v.v.i.
John, P., Cole, A. 1999. „Political Leadership in the New Urban Governance: Britain and France compared.“ Local Government Studies 25(4): 98-115.
Jüptner, P. 2001. „Komunální koalice a politické modely.“ Politologická revue. 6(2): 147-158.
Jüptner, P. 2004. „Komunální koalice a politické modely.“ Politologická revue 9(2): 81-101.
Kasarda, J.D., Janowitz, M. 1974. “Community Attachment In Mass Society.” American Sociological Review 39: 328-339.
Kaufman, H. F. 1959. „Toward an Interactional Conception of Community“. Social Forces 38(1): 8-17.
Keating, M. 1995. „Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choice.“ Pp: 17-134 In Judge, D., Stoker, G., Wollmann, H. Theories of Urban Politics. London: Sage Publications.
Kostelecký, T. 2007. „Political Parties and their Role in Local Politics in the Post-Communist Czech Republic“. Pp: 106-121 In: F. Lazin, M. Evans, V. Hoffman-Martinot, H. Wollman (eds.). Local Government Reforms in Countries in Transition: A Global Perspective. Lanham, Maryland: Loexington Books.
Kotter, J. P., Lawrence, P. R. 1974. Mayors in Action – 5 Approaches to Urban Governance. New York: John Wiley & Sons.
Krumphanzl, T. 1996. „Lokální politika“. Pp: 40-69 In: M. Purkrábek a kol: Veřejná politika a její aktéři. Z poznatků empirických výzkumů občanů, lokálních reprezentantů a poslanců parlamentu České republiky (1994-1996). Praha: FSV UK.
Lankina, T. V., Hudalla, A., Wollmann, H. 2008. Local governance in Central and Eastern Europe : comparing performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia. New York: Palgrave Macmillan.
Leach, S., D. Wilson. 2000. Local political leadership. Bristol: Policy Press.
Lowndes, V., D. Wilson. 2001. „Social capital and local governance: exploring the institutional design variable.“ Political Studies 49: 629-47.
Lowndes, V., Wilson, D. 2001. “Social Capital and Local Governance. Exploring the institutional design variable.” Political Studies 49. 629-647.
Majerová, V., Kostelecký, T., Sýkora, L. (eds.). 2011. Sociální kapitál a rozvoj regionu: Příklad Kraje Vysočina. Praha: Grada.
Maloney, W., Smith, G., Stoker, G. 2000. “Social Capital and Urban Governance: Adding a More Contextualized ‘Top-down’ Perspective.” Political Studies 48: 850-820.
March, J. G., Olsen, J. P. 1984. „The New Institutionalism. Organizational Factors in Political Life.“ American Political Science Review 78: 734-749.
Musil, J., J. Müller. 2008. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. Praha: CESES, FSV UK.
Nejdl, P. D. Čermák (eds.). 2007. Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
O’Brien, D. J., Raedeke, A., Hassinger, E. W. 1998. “The Social Networks of Leaders in More or Less Viable Communities Six Years Later: A Research Note.” Rural Sociology 63, 109-127.
Oxendine, A., Sullivan, J. L., Borgida, E., Riedel, E., Jackson, M., Dial, J. 2007. “The Importance of Political Context for Understanding Civic Engagement: A Longitudinal Analysis.” Political Behavior 29:31–67.
Perlín, R. 2000. „Představitelé veřejné samosprávy jako aktéři lokálního rozvoje. Sociologický průzkum mezi starosty venkovských obcí okresů Písek a Tábor.“ Pp. 133-150 In: J. Kubeš (ed.): Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Perlín, R., Šimčíková, A. 2008. „Criteria of a successful rural municipality.“ Europa XXI 17: 29-44.
Portes, A. 1998. „Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology.“ Annual Review of Sociology 24: 1-24.
Putnam, R. D. (ed.) 2002. Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press.
Putnam, R. D. 1993. Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
Putnam, R. D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
Putnam, R. D.1995. “Bowling Alone: America's Declining Social Capital.“ Journal of Democracy 6(1): 65-78 .
Reddel, T., 2004. Exploring the Institutional Dimensions of Local Governance and Community Strengthening: Linking Empirical and Theoretical Debates. Urban Policy Program, Research Paper 2, Griffith University, Brisbane.
Rice, T. W. 2002. “Social Capital and government performance in Iowa Communities.” Journal of urban Affairs 23: 375-389.
Ryšavý, D. 2006. „Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace lokálních politických elit“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 42: 953–970.
Sampson, R. J. 1988. “Local Friendship Ties and Community Attachment in Mass Society: Multilevel Systematic Model.” American Sociological Review 53: 766-779.
Schuller, T., Baron, S., Field, J. 2000. „Social Capital: a review and critique.“ Pp. 1-38 In Baron, S., Field, J., Schuller, T. (eds.) Social Capital: critical perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Stachová, J. 2009. „Participace a spolupráce v malých městech České republiky.“ Pp. 51-62 in Čermák, D. (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Stachová, J., D. Čermák, J. Bernard. 2009. Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Stoker, G. (ed.). 2000. The new Politics of British Local Governance. London: Macmillan Press.
Stolle, D. 2004. „Communities, Social Capital, and Local Government: Generalized Trust in Regional Settings.“ Pp.184-126. In Prakash, S., P. Selle (eds.) Investigating Social Capital. Comparative Perspective on Civil Society, Participation and Governance. London: Sage.
Štych, P., T. Hudeček, J. Bernard. 2010. „Způsob využití GIS při analýzách rozvojových potenciálů malých obcí“. Pp. 93-105 in. J. Bernard (ed.) Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Tilly, Ch. 1973. „Do Communities Act?” Sociological Inquiry 43(3-4): 209-238.
Tönnies, F. 1963 (orig. 1887) Gemeinschaft und Gesellschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Vajdová, Z. 1999. „Starostové v městech a obcích v sedmém roce existence samosprávy.“ Pp: 31-49 In Vznikání demokratické praxe v České republice. Praha: Cefres.
Vajdová, Z. 2006. „Spravování venkovské obce a kvalita života: názory a postoje obyvatel.“ Pp: 12-21. In Majerová, V. (ed.) Český venkov 2006: Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace. Praha: PEF ČZU.
Vajdová, Z., T. Kostelecký. 1997. „Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst“. Sociologický časopis 33 (4): 445–465.
Vajdová, Z., Čermák, D. 2006. „Spolupráce obcí – anketa ve svazcích.“ Pp: 45-55. In Vajdová, Z.. Čermák, D., Illner, M. 2006. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Praha: Sociologický Ústav AV ČR, v.v.i.
Valeš, L. a kol. (2006): Politické aspekty veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk.
Vobecká, J. 2009. „Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a venkovského obyvatelstva v České republice.“ Demografie 50(1): 14-23.
Vobecká, J., T. Kostelecký 2007. Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Warren, R. L. 1978. The community in America, Boston: Houghton Mifflin.
Wilkinson, K. P. 1970. „The Community As a Social Field“. Social Forces, 48(3): 311-322.
Wilkinson, K. P. 1991. The Community in rural America. New York: Greenwood Publishing.
Wirth, L. 1938. „Urbanism as a way of life.“ The American Journal of Sociology, 44(1): 1-24.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html