Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj proglaciálních jezer v Jihopatagonském ledovcovém poli
Thesis title in Czech: Vývoj proglaciálních jezer v Jihopatagonském ledovcovém poli
Thesis title in English: Evolution of proglacial lakes in the South Patagonian Icefield
Key words: Jihopatagonské ledovcové pole, proglaciální jezera, glaciální jezera, GLOF, Patagonie
English key words: South Patagonian Icefield, proglacial lakes, glacial lakes, GLOF, Patagonia
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.01.2023
Date of assignment: 10.01.2023
Confirmed by Study dept. on: 30.01.2023
Date of electronic submission:03.05.2023
Date of proceeded defence: 30.05.2023
Opponents: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Analýza vývoje ledovcových jezer s využitím aplikace Google Earth, studium případů GLOF ve vymezené oblasti, analýza ústupu zalednění v relaci k reliéfu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html