Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí
Thesis title in Czech: Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí
Thesis title in English: Formulation and characterization of w/o emulsions for local treatment of musculoskeletal infections
Key words: muskuloskeletální infekce; emulze typu v/o; antibiotika; tokové chování; uvolňování léčiv
English key words: musculoskeletal infections; w/o emulsion; antibiotics; flow behaviour; drug release
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2022
Date of assignment: 08.11.2022
Confirmed by Study dept. on: 08.11.2022
Date and time of defence: 10.01.2023 00:00
Date of electronic submission:30.12.2022
Date of proceeded defence: 10.01.2023
Reviewers: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Literární rešerše. 2. Provedení experimentu. 3. Vyhodnocení a zpracování výsledků. 4. Prezentace výsledků na SVK. 5. Vytvoření spisu diplomové práce. 6. Příprava prezentace k obhajobě.
References
Přednášky a kurzy Moodle z předmětů FT I a II. Vědecké články dostupné v databázích a odborných časopisech (po roce 2000). Český lékopis 2017. European Pharmacopoeia 10.0.
Preliminary scope of work
1. Literární rešerše dle klíčových slov (po roce 2000). 2. Formulace emulzí typu v/o s obsahem antibiotik ve vnitřní fázi. 3. Stanovení emulzního typu. 4. Hodnocení tokových vlastností emulzí 5. Testování disoluce antibiotik z emulzí. 6. Vyhodnocení experimentálních výsledků. 7. Sepsání diplomové práce.
Preliminary scope of work in English
1. Literary searches by keywords (after 2000). 2. Formulation of antibiotics loaded w/o emulsions. 3. Determination of the emulsion type. 4. Testing of flow behaviour of the emulsion 5. Dissolution of antibiotics from emulsions. 6. Evaluation of the experimental results. 4. Writing the diploma thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html