Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Systém pro demonstraci různých typů podvozků mobilních robotů
Thesis title in Czech: Systém pro demonstraci různých typů podvozků mobilních robotů
Thesis title in English: System for demonstrating different mobile robot drive configurations
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Supervisor: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student navrhne řídící software pro ovládání robotických platforem s různým typem podvozků (Ackermann, diferenciální, všesměrový) a dále jednotnou řídící aplikaci pro uživatele. Pomocí těchto prostředků má být možné demonstrovat možnosti a schopnosti zmíněných různých typů pojezdů.
References
P. Corke, Robotics, vision and control, Springer, 2017, ISBN 978-3-319-54413-7
B.Siciliano, O.Khatib, Handbook of Robotics, Springer 2008, ISBN 978-3-540-23957-4
S.M.LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, ISBN 9780521862059
C.Stachniss, Robotic Mapping and Exploration, Springer 2009, ISBN 978-3-642-01096-5
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html