Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Markovovy procesy se spojitou množinou stavů
Thesis title in Czech: Markovovy procesy se spojitou množinou stavů
Thesis title in English: Markov processes with continuous state space
Key words: Markovovy procesy|invariantní míra|pravděpodobnost přechodu
English key words: Markov processes|invariant measure|transition probability
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Author:
Guidelines
Práce bude pojednávat o pojmu markovskosti v případě spojitého času a obecné množiny stavu (kterou může být např. eukleidovský prostor nebo obecnější lineární prostor). Pozornost bude zaměřena zejména na pojem invariantní míry, tedy stacionární realizace procesu, včetně některých zajímavých příkladů.
References
1. S. N. Ethier and T. G. Kurtz: Markov Processes -Characterization and Convergence, J. Wiley, 2005
2. L. Rogers and D Williams: Diffusions, Markov Processes and Martingales, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2000
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html