Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rekonstrukce vývoje Voegelinovy ideje totalitární vlády
Thesis title in Czech: Rekonstrukce vývoje Voegelinovy ideje totalitární vlády
Thesis title in English: Reconstruction of the Development of Voegelin's Idea of Totalitarian Rule
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Historical Sociology (24-HS)
Supervisor: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.10.2022
Date of assignment: 13.10.2022
Date of electronic submission:05.01.2024
Date of proceeded defence: 31.01.2024
Course: Thesis Defence (YMH201)
Opponents: Mgr. et Mgr. Markéta Minářová
 
 
 
References
Voegelin, Eric, „Some Problems of German Hegemony“, in The Journal of Politics, Vol. 3, No. 2 (březen 1941): 154–168.

Voegelin, Eric, „The Growth of the Race Idea“, in The Review of Politics, Vol. 2, No. 3 (červenec 1940): 283–317.

Voegelin, Eric, „The New Style of Warfare (1937)“ in , The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 9 Published Essays, 1934–1939, Thomas W. Heilke ed. (Missouri: University of Missouri Press, 2001), 120–122.

Voegelin, Eric, „The Political Religions“, in The Modernity without Restraint: The Political Religions, The New Science of Politics, and Science, Politics and Gnosticism, The Collected Works of Eric Voegelin Vol. 5: 19–73, 23–24.

Voegelin, Eric, „Voegelins Brief an Hannah Arendt vom 16. März 1951“ in Disput über den Totalitarismus (Göttingen: V&R unipress, 2015).
Preliminary scope of work
Půjde o pokus rekonstruovat pojetí nacistického režimu u Erica Voegelina, toto pojetí potom bude zasazeno nejen do kontextu Voegelinova myšlení, ale i polemik dané doby. Jako zajímavé se v tomto ohledu jeví srovnání s některými představiteli tzv. konzervativní revoluce, například s Carlem Schmittem, kteří zaujímají k nacistickému režimu naopak vstřícný postoj.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html