Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Přenos tepla v nových jaderných palivech
Thesis title in Czech: Přenos tepla v nových jaderných palivech
Thesis title in English: Heat transfer in novel nuclear fuels
Key words: dynamika atomové mříže|anharmonicita|elektronová struktura|DFT
English key words: lattice dynamics|anharmonicita|electronic structure|DFT
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Author:
Guidelines
Zájem, linux knowledge.
References
Po domluvě.
Preliminary scope of work
Karbidy uranu, plutonia a thoria a jejich kombinace představují potenciální materiály pro nové nukleární paliva pro tzv. jaderné reaktory IV generace a to zejména v důsledku jejich vysoké operační teploty. Výhoda těchto paliv oproti běžným uranovým-plutoniovým oxidům je v jejich vysoké tepelné vodivosti. Úkolem této teze bude demonstrovat maximalizaci přenosu energie pomocí kvantově-mechanických a molekulárně dynamických výpočtů v rámci české národního superpočítačového centra (IT4Innovations) na HPC superpočítačích.
Preliminary scope of work in English
The uranium, plutonium, and thorium carbides as well as the mixed uranium-plutonium carbides are currently being widely studied for their potential application as fuel for propulsion system and advanced nuclear fuels in the so-called generation-IV reactors with high operating temperatures. The advantage over the uranium/plutonium oxides is in higher thermal conductivity. The goal of this thesis is to understand and determine the rules how to maximize the transfer of the energy by means of quantum-mechanical and molecular dynamical calculations at the Czech national supercomputing centre (IT4Innovations) on HPC clusters.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html