Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rozbor sestav sportovního aerobiku
Thesis title in Czech: Rozbor sestav sportovního aerobiku
Thesis title in English: Choreography analysis in sports aerobics
Key words: Sestava, sportovní aerobik, obtížnost, mistrovství České republiky, závod, dospělí jednotlivci ženy, junioři jednotlivci ženy, závodníci, Český svaz aerobiku
English key words: Performance, sports aerobics, difficulty, championship of Czech Republic, competition, adult women individual, junior women individual, competitors, Czech association aerobic
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: PaedDr. Jana Hájková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.09.2022
Date of assignment: 10.04.2023
Date and time of defence: 22.05.2023 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-V, Velký sál, suterén po hlavním schodišti
Date of electronic submission:16.04.2023
Date of proceeded defence: 22.05.2023
Course: Bachelor thesis (OSZD004)
Opponents: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
říjen - listopad: videozáznamy z mistrovství České republiky I. VT a prvních podzimních závodů 2.VT v roce 2022, zpracování teoretické části práce

prosinec: zpracování videozáznamů

leden - únor: vypracování praktické části práce

březen: finalizace práce
References
Hájková J. aj. Aerobik, soutěžní formy. Grada, Praha. 2006
Gomez R. A. Aerobik a step aerobik. Ottovo nakladatelství, Praha. 2009
Kovaříková K. Aerobik a fitness. Karolinum, Praha. 2017
Macáková M. Aerobik. Grada, Praha. 2002
Cooper K. H. Aerobní cvičení. Olympia, Praha. 1970
Mihule J., Šťastná D. Rytmická gymnastika. Univerzita Karlova, Praha. 1993
Karasová L. Analýza choreografie sestav Fitness družstev junior aerobik. Diplomová práce, FTVS UK, Praha. 2006
Skopová M., Beránková J. Aerobik – kompletní průvodce. Grada, Praha. 2008
Preliminary scope of work
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat obtížnost a variabilitu sestav u sportovního aerobiku v roce 2022. Jedná se o porovnání sestav finalistů 1. VT a 2.VT sportovního aerobiku v kategorii juniorů a dospělých v kategoriích jednotlivců a trií.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html