Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech s přihlédnutím na nečekané vnější vlivy
Thesis title in Czech: Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech s přihlédnutím na nečekané vnější vlivy
Thesis title in English: Analysis and forecast of prize money development in selected sports taking into account unexpected external influences
Key words: Prognóza, prize money, sport
English key words: Forecasting, prize money, sport
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sport Management (51-300100)
Supervisor: Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.09.2022
Date of assignment: 16.05.2023
Date and time of defence: 22.06.2023 09:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Date of electronic submission:30.05.2023
Date of submission of printed version:30.05.2023
Date of proceeded defence: 22.06.2023
Opponents: Mgr. Veronika Krause
 
 
 
Guidelines
1. Analýza vhodných prognoastických metod
2. Rozbor vybraných segmentů sportu pro aplikaci prognostických metod
3. Volba konkrétních prognoastických metod a vybraných sportů
4. Aplikace a závěry
References
Literatura:
Štědroň B. a kol.: Prognostika, C.H.BECK, Praha 2019
Štědroň B. akol.: Prognostické metody a jejich aplikace, C.H.BECK, Praha 2012
Preliminary scope of work
1. Analýza vhodných prognoastických metod
2. Rozbor vybraných segmentů sportu pro aplikaci prognostických metod
3. Volba konkrétních prognoastických metod a vybraných sportů
4. Aplikace a závěry
Preliminary scope of work in English
1. Analysis of suitable prognostic methods
2. Analysis of selected segments of sport for application of prognostic methods
3. Selection of specific prognostic methods and selected sports
4. Application and conclusions
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html