Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj regionální diferenciace změn ve věkové struktuře obyvatelstva v Česku pohledem standardních i prospektivních ukazatelů stárnutí
Thesis title in Czech: Vývoj regionální diferenciace změn ve věkové struktuře obyvatelstva v Česku pohledem standardních i prospektivních ukazatelů stárnutí
Thesis title in English: Development of regional differentiation of changes in the age structure of the population in Czechia in terms of standard and prospective indicators of ageing
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Porovnání vývoje regionální diferenciace věkové struktury obyvatestva na různých úrovních administrativního členění (NUTS 3, LAU 1, SO ORP) za použití "klasických" ukazatelů stárnutí, tak i "alternativních", založených na prospektivním pohledu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html