Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Moc v pomáhajících profesích. Moc v pomáhajících profesích se zřetelem na specifické prostředí českého dětského domova.
Thesis title in Czech: Moc v pomáhajících profesích. Moc v pomáhajících profesích se zřetelem na specifické prostředí českého dětského domova.
Thesis title in English: Power in the Helping Professions. Power in the Helping Professions with regard to the Specific Environment of a Czech Orphanage.
Key words: Moc, bezmoc, pomáhání, pomáhající profese, trojúhelník vzájemné závislosti, dětský domov, pomáhající, potřebný.
English key words: Power, powernessless, helping, helping professions, Karpman drama triangle, foster home.
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Practical Theology (27-PT)
Supervisor: Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.06.2022
Date of assignment: 09.06.2022
Confirmed by Study dept. on: 09.06.2022
Date and time of defence: 12.06.2023 12:30
Date of electronic submission:09.06.2023
Date of proceeded defence: 12.06.2023
Opponents: Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html