Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zobecněná symetrie geometrických modelů
Thesis title in Czech: Zobecněná symetrie geometrických modelů
Thesis title in English: Generalized Symmetry of Geometric Models
Key words: Triangulace
English key words: Triangulation
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Author:
Guidelines
1. Prostudujte současný stav problematiky triangularizovaných modelů se zvláštním zřetelem k výpočtu, hodnocení a možnosti využití symetrie
2. Sepište přehled nejdůležitějších otevřených problémů a na základě jejich významnosti a řešitelosti spolu s vedoucí vyberte vhodný problém pro další práci.
3. Vyzkoušejte si nějaké existující řešení a zhodnoťte jeho výhody a nevýhody.
4. Na základě hodnocení navrhněte vlastní řešení, implementujte, porovnejte a zhodnoťte dosažené výsledky.
5. Řešení a jeho výsledky publikujte na mezinárodním fóru.

References
F.Aurenhammer, R. Klein, D.T. Lee: Voronoi Diagrams and Delaunay Triangulations, World Scientific, 2013
S.-W.Chenk et al.: Delaunay Mesh Genration, CRC Press, 2012
L.Hruda et. al.: Robust, fast and flexible symmetry plane detection based on differentiable symmetry measure, The Visual Computer 38(24)
DOI:10.1007/s00371-020-02034-w

a další podle výsledku v bodu 2 zadání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html