Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Diverzita vrbovek (rod Epilobium) a metody studia jejich hybridizace
Thesis title in Czech: Diverzita vrbovek (rod Epilobium) a metody studia jejich hybridizace
Thesis title in English: Diversity of Epilobium and methods to explore their hybridization
Key words: Epilobium, mezidruhová hybridizace, extinkce, průtoková cytometrie, molekulární markery
English key words: Epilobium, interspecific hybridization, extinction, flow cytometry, molecular markers
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.04.2022
Date of assignment: 04.11.2022
Confirmed by Study dept. on: 27.01.2023
Date of electronic submission:20.07.2023
Date of proceeded defence: 07.09.2023
Opponents: RNDr. Kristýna Šemberová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je provést literární rešerši diverzity českých vrbovek (rod Epilobium) a analytických metod, které lze užít pro studium jejich hybridizace. Součástí bakalářské práce budou i pilotní analýzy. Na tuto bakalářskou práci bude navazovat diplomová práce, jejíž cílem bude zjistit, zda jsou naše horské vrbovky ohrožené křížením se zavlečenou vrbovkou žláznatou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html