Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Možnosti využití pohybových chvilek u žáků se speciálními potřebami - "Moveo ergo disco"
Thesis title in Czech: Možnosti využití pohybových chvilek u žáků se speciálními potřebami - "Moveo ergo disco"
Thesis title in English: Possibilities of using of movement exercies for pupils with special needs - „Move ergo disco"
Key words: tělovýchovné chvilky, pohyb, praktická škola, žáci se specifickými potřebami
English key words: physical education. Movement, practial school, pupils whit special needs
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: Mgr. Martin Pádivý
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.04.2022
Date of assignment: 11.04.2022
Date and time of defence: 07.09.2022 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 8, Praha 1, S210
Date of electronic submission:11.07.2022
Date of proceeded defence: 07.09.2022
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Pro studii vyberu dvě skupiny dívek z dívčí katolické školy. Jedná se o dívky se specifickými potřebami, které jsou ve věku od 15 do 21 let. Dívky navštěvují praktické třídy. (převážně s mentálním postižením, autismem, downovým syndromem. Obě skupiny projdou stejným programem pohybových chvilek a budu sledovat vývoj v pohybových dovedností, ale i samotné přijetí programu. Program bude probíhat v rozmezí tří měsíců. Po ukončení cvičebního programu budu nejprve porovnávat změnu a nový rozsah pohybových dovedností u obou skupin. Dále se zaměřím na zpětnou vazbu k programu pohybových chvilek formou krátkého dotazníku. Na závěr zhodnotím náročnost pro pedagoga a pokusím se vytvořit finální verzi programu, která zůstane dívčí katolické škole pro její vlastní použití.
References
NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. 46 s. ISBN 80-210-2642-1.

HNÍZDILOVÁ, M. Tělovýchovné chvilky aneb pohyb nejen v tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita 2006 64 s. ISBN 80-210-4010-6

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

. THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, Praha, Portál, 2006. ISBN: 978-80-262- 0768-9.

VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie:Teoretické základy a metodika. Praha:Parta, 2003. ISBN: 80-7320-039-2

RYCHTECKÝ,A.,FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN: 80-7184-659-7

PIPEKOVÁ, J., et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky,3.přepracované a rozšířené vydání, Brno:Paido,2010. ISBN: 978-80-7315-198-0
Preliminary scope of work
Vedení pohybových chvilek v rozsahu 3 min s cílem naučit děti řadu cviků zaměřené na pohybové dovednosti. Jednoduché protažení kosterního svalstva a cvičení s koordinací pohybu těla. Pozorovaní průběhu programu. Snaha o pozitivní motivaci ke cvičení daného programu a získávání zpětné vazby.
Preliminary scope of work in English
Leading of movement exercises in the range of 5 minutes in order to teach children a series of exercises focused on motor skills. Simple stretching of skeletal muscles and exercises with coordination of body movement. Observation of the course of the program. Striving for positive motivation to practice the program and get feedback.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html