Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Změny úrovně vytrvalosti u vybrané skupiny žáků v důsledku pandemie Covid-19
Thesis title in Czech: Změny úrovně vytrvalosti u vybrané skupiny žáků v důsledku pandemie Covid-19
Thesis title in English: Changes in endurance levels in a selected group of pupils due to the Covid-19 pandemic
Key words: vytrvalostní schopnosti, starší školní věk, pandemie covid, tělesná výchova.
English key words: endurance abilities, middle school age, the covid-19 pandemic, physical education.
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.10.2021
Date of assignment: 25.03.2022
Date and time of defence: 26.05.2022 10:40
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Date of electronic submission:19.04.2022
Date of proceeded defence: 26.05.2022
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: Mgr. Lukáš Chvostek
 
 
 
Guidelines
Student naplánuje a realizuje opakované testování vytrvalostních schopností u vybrané skupiny žáků. Získaná data zpracuje a vyhodnotí. Pravidelně bude s vedoucím konzultovat a informovat a průběhu testování.
References
ARMSTRONG, T., & BULL, F. (2006). Development of the World Health Organization global physical activity questionnaire (GPAQ). Journal of Public Health, 14(2), 66-70. doi:10.1007/s10389-006-0024-x
BLAHUTKOVÁ, M. a Masarykova univerzita. Pohybem proti civilizačním chorobám. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5110-2.
BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jejích složek. In: Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: Karolinum, 1995, 61(5). ISSN 1210-7689
Coronavirus: Czech Republic. Worldometer [online]. 2021 [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
FRÖMEL, K., NOVOSAD, J., SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. ISBN 80-7067-945-X.
PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80- 247-2118-7.
MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti. 1 Vyd. Olomouc 2005 xISBN 80-244-0981-X.
Preliminary scope of work
Cílem práce je zjistit, jak opatření přijatá v souvislosti se snahou omezit šíření onemocnění Covid-19 ovlivnila vytrvalostní schopnosti u vybrané skupiny žáků staršího školního věku.
Preliminary scope of work in English
The aim of this diploma theses is to find out, how the measures taken in connection with the effort to reduce the spread of Covid-19 disease affected the persevarence abilities of a selected group of middle school-age pupils.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html