Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
The role of art and culture in the revitalisation of shrinking regions in Japan
Thesis title in Czech: Role umění a kultury při revitalizaci upadajících oblastí v Japonsku
Thesis title in English: The role of art and culture in the revitalisation of shrinking regions in Japan
Key words: Japonsko|upadající oblasti|revitalizace|udržitelnost|kultura|umění|neoendogenní regionální rozvoj|teritorializace
English key words: Japan|shrinking regions|revitalisation|sustainability|culture|arts|neo-endogenious regional development|territorialisation
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Supervisor: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.12.2021
Date of assignment: 07.12.2021
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 14.12.2021
Date and time of defence: 16.06.2022 09:00
Date of electronic submission:16.05.2022
Date of proceeded defence: 16.06.2022
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Stagnace a zaostávání konkrétních regionů je výsledkem celé řady politických, ekonomických, sociálních, demografických a dalších faktorů, přičemž za jeden z nejvýznamnějších se v případě Japonska považuje vylidňování způsobené nepříznivým demografickým vývojem. Vzhledem k relativně přísné imigrační politice je patrné, že řešení revitalizace postižených regionů úzce souvisí s jejich schopností zastavit proces vylidňování a motivovat různé skupiny obyvatel k dočasnému či trvalému přesunu do daných oblastí.
Cílem práce je posoudit, do jaké míry může umění a kultura v širším slova smyslu sloužit jako nástroj podpory revitalizace upadajících oblastí. Práce se zaměří jmenovitě na dvě základní otázky:
1. Jakým způsobem se staví k problému revitalizace jednotliví aktéři zainteresovaní v procesu revitalizace?
2. Jakou roli může sehrát kultura a umění v procesu revitalizace a rozvoje upadajících regionů.
Základním metodologickým východiskem práce bude teorie neoendogenního reginálního rozvoje, nicméně při hledání odpovědi zejména na druhou otázku budou zhodnoceny i další teoretické přístupy, např. koncept „teritorializace“ a další.
Součástí práce bude i případová studie, ve rámci které budou testovány teoretické přístupy k revitalizaci upadajících oblastí na příkladu jednoho vybraného regionu v Japonsku.
References
ADAMSKI, T., GORLACH. K. „Neo-Endogenous Development and the Revalidation of Local Knowledge“. Polish Social Review, 2007.
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Karolinum, 2020.
GEORGIOS, CH. „Neo-Endogenous Rural Development: A Path Toward Reviving Rural Europe“. Rural Sociology, 2021.
HAAN, E. M. Citizens’ Initiatives in depopulating rural areas: Understanding success, failure and continuity from multiple perspectives. University of Groningen, 2019.
HARA, T. A Shrinking Society: Post-Demographic Transition in Japan. Springer, 2015.
KLIEN, S. „Contemporary art and regional revitalisation: selected artworks in the Echigo-Tsumari Art Triennial 2000-6“. Japan Forum, 2010.
HOGAN, J. „Constructing the global in two rural communities in Australia and Japan“. Journal of Sociology, 2004.
HORLINGS, L. Cultural Sustainability and Regional Development; Theories and practices of territorialisation. Routledge, 2016.
LEHMAN, K., FILLIS, I., WICKHAM, M. „Cultural Value as a Context for Urban and Regional Development“. In: Lehman, K., Fillis, I. and Wickham, M. (eds.) Exploring Cultural Value. Emerald Publishing, 2021.
MANZENREITER, W. et al. Japan’s New Ruralities: Coping with Decline in the Periphery. Routledge, 2020.
MATANLE, P., et al. Japan’s Shrinking Regions. Cambria Press, 2011.
MATANLE, P, SATO, Y. „Coming Soon to a City Near You! Learning to live Beyond Growth in Japan’s Shrinking Regions“. Social Science Japan Journal, 2010.
RAUSCH, A. „Japanese Rural Revitalization: The Reality and Potential of Cultural Commodities as Local Brands“. Japanstudien, 2009.
QU, M., CHEER, J. „Community art festivals and sustainable rural revitalisation“. Journal of Sustainable Tourism, 2021.
WOODS, M. „Engaging the Global Countryside: Globalization, Hybridity and the Reconstruction of Rural Place“. Progress in Human Geography, 2007.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html