Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Role genu AHL20 při iniciaci a prorůstání postranních kořenů.
Thesis title in Czech: Role genu AHL20 při iniciaci a prorůstání postranních kořenů.
Thesis title in English: The role of gene AHL20 in initiation and development of lateral roots.
Key words: iniciace postranních kořenů, primordium, kořenový systém, genová rodina AHL, AHL20
English key words: lateral root initiation, primordium, root system, gene family AHL, AHL20
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.12.2021
Date of assignment: 05.12.2021
Confirmed by Study dept. on: 05.12.2021
Date of electronic submission:10.08.2023
Date of proceeded defence: 14.09.2023
Opponents: Dr. Kamil Růžička
 
 
 
Advisors: Mgr. Michaela Martinčová
Preliminary scope of work
ostranní kořeny jsou významnou složkou kořenového systému při interakci s půdním prostředím. Vznik a vývoj postranních kořenů je regulován sítí interagujících elementů. Jedním z nich je také AHL23, jehož zapojení a prvotní charakterizace expresního vzorce byla již v našem týmu provedena. Cílem práce je srovnat jeho expresi u různých vývojových stádií vývoje postranních kořenů a porovnat ji s dalšími předem vybranými členy této genové rodiny. Diplomant se seznámí s postupy světelné mikroskopie a základními přístupy molekulární biologie (klonování, elektroforéza, transformace Arabidopsis).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html