Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Percepce signálů zajišťující integritu buněčné stěny rostlin
Thesis title in Czech: Percepce signálů zajišťující integritu buněčné stěny rostlin
Thesis title in English: Perception of the Cell wall integrity system signals in plant cells
Key words: Buněčná stěna rostlin, Signalizace z buněčné stěny, Buněčný růst, CWI systém, RLKs, CrRLK1Ls
English key words: Plant cell wall, Cell wall signalling, Cell growth, CWI system, RLKs, CrRLK1Ls
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2021
Date of assignment: 03.12.2021
Date of electronic submission:03.05.2022
Date of proceeded defence: 31.05.2022
Opponents: Mgr. Petra Cifrová
 
 
 
Advisors: Mgr. Monika Kubalová
Preliminary scope of work
Rostlinné buňky jsou obklopeny buněčnou stěnou, která vyvažuje turgor uvnitř buněk a dává buňkám a rostlinným orgánům pevnost a tvar. Přes značnou pevnost je buněčná stěna dynamický kompartment, který vyžaduje neustálý monitoring a regulaci. Cílem této práce je nejprve shrnout současné poznání o tom, jak rostlinné buňky vnímají status buněčné stěny. Jaké receptory se tohoto procesu účastní, jaké signály ze stěny mohou detekovat a jak na ně odpovídají. Dalším cílem je navrhnout jak se signální dráhy percepce buněčné stěny účastní vývojových procesů v rostlinách.
Preliminary scope of work in English
Cell wall integrity sensing is a recently appearing concept in plant cell wall biology. The receptor like kinases from the CrRLK family, exemplified by the FERONIA receptor, turned out to play essential role in the cell’s ability to monitor the status of the cell wall. The aim of this work is to assess the current literature on cell wall integrity sensing, analyze which proteins are involved, which ligands they perceive in the cell wall. How is cell wall integrity sensing connected to plant growth and development?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html