Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
M. R. Štefánik a slovensko-francúzske vzťahy od roku 1993
Thesis title in thesis language (Slovak): M. R. Štefánik a slovensko-francúzske vzťahy od roku 1993
Thesis title in Czech: M. R. Štefánik a slovensko-francouzské vztahy od roku 1993
Thesis title in English: M. R. Štefánik and Slovak-French relations since the year 1993
Key words: M. R. Štefánik, Slovensko, Francúzsko, bilaterálne vzťahy, pamäť, miesta pamäti, pietne spomienky, odkaz
English key words: M. R. Štefánik, Slovakia, France, bilateral relations, memory, sites of memory, commemoration, legacy
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of European Studies (23-KZS)
Supervisor: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.11.2021
Date of assignment: 23.11.2021
Date and time of defence: 20.09.2022 10:30
Venue of defence: Pekařská 16
Date of electronic submission:01.08.2022
Date of proceeded defence: 20.09.2022
Reviewers: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Digitálny archív Francúzskej republiky [online]. République Française: Vie publique, „Collection
des discours publics“. https://www.vie-publique.fr/collection-discours-publics.
Diplomatický archív MZVaEZ SR, fond zastupiteľský úrad Paríž (1993 – 2008), spracovateľ D.
Kuzmík, škat.č. 2-38.
Fuska, Ján. M. R. Štefánik žije v národe. Bratislava: Nadácia M. R. Štefánika, 2013.
Gallová, Mária. Bradlo: časopis Spoločnosti M. R. Štefánika. Brezová pod Bradlom: Spoločnosť M.
R. Štefánika, 1990-2020, číslo 1-78.
Gallová, Mária. Posol hviezdnych diaľav. Brezová pod Bradlom: Spoločnosť Milana Rastislava,
2014.
Kele, František a Miroslav Musil. Po Štefánikových stopách - Návraty do Polynézie. Bratislava:
Eko-Konzult, 2009.
Kšiňan, Michal. Milan Rastislav Štefánik. Brno: CPress v spolupráci so Slovenským archívom, 2012.
Macho, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol. Bratislava: Veda, 2019.
Spravodaj: Časopis Spolku Francúzsko Slovenského Priateľstva. Bulletin D’association Amitie
Franco – Slovaquie. Francúzsko, 2007 -2020, č. 47-95.
Valach, Vladimír. Paris – Bratislava, alebo, Prečo mám rád Francúzsko?. Bratislava: Sprint vfra,
2002.
Preliminary scope of work
Diplomová práca „M. R. Štefánik a slovensko-francúzske vzťahy od roku 1993“ sa zameriava na druhý život historickej postavy Štefánika a pripomínanie jeho osoby v bilaterálnych slovensko-francúzskych vzťahoch v rokoch 1993-2020. Ide o zdieľanú historickú postavu oboch krajín. Cieľom diplomovej práce je odpovedať na otázku, ako je Štefánik vo Francúzsku sprítomňovaný, ako sa pracuje s jeho odkazom v slovensko-francúzskych vzťahoch, a ktoré roviny jeho osobnosti sú akcentované. Práca skúma či, prípadne ako, prispieva persóna Štefánika k budovaniu spoločných slovensko-francúzskych vzťahov. Diplomová práca využíva analýzu Štefánikových pamätníkov (miest pamäti) vo Francúzsku v kombinácii s tematicky obsahovou analýzou verejného diskurzu štátnych predstaviteľov na slovenskej a francúzskej strane.
Preliminary scope of work in English
The thesis “M. R. Štefánik and Slovak-French relations since 1993” focused on the second life of a historical person M. R. Štefánik and his remembrance in Slovak-French bilateral relations between the years 1993-1999. Štefánik is a shared character of Slovak-French history. The thesis aimed to answer how was Štefánik remembered in France, how the actors of Slovak-French relations were referring to Štefánik, and what levels of his personality were emphasized. Master thesis examines if and how the person of Štefánik helps to build and strengthen mutual Slovak-French relations. Master thesis uses analyzation of monuments (lieux des mémoires) commemorating Štefánik in France in combination with thematic content analysis of the public discourse of statesmen on Slovak and French side.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html