Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv patogenů na invazní rostliny
Thesis title in Czech: Vliv patogenů na invazní rostliny
Thesis title in English: The effect of pathogens on invasive plants
Key words: invaze, invazní rostliny, hypotéza úniku před nepřáteli, biokontrola, houbové patogeny
English key words: invasion, invasive plants, enemy release hypothesis, biocontrol, fungal pathogens
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.11.2021
Date of assignment: 22.11.2021
Confirmed by Study dept. on: 22.11.2021
Date of electronic submission:04.05.2023
Date of proceeded defence: 25.05.2023
Opponents: Mgr. et Mgr. Jan Čuda, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Šíření invazních rostlin je jedním z faktorů, který ohrožuje globální i lokální biodiverzitu. Existuje mnoho výzkumů, které vysvětlují invaze rostlin traity rostlin (např. množství propagulí, vzrůst, polyploidie), ale tradičně se velká důležitost přikládá i biotickým interakcím (hypotéza úniku před nepřáteli). Rostliny invadující v nové oblasti obvykle ztratí při přesunu některé ze svých herbivorů nebo patogenů a díky tomu mohou být kompetičně úspěšnější než původní druhy. Ačkoli je tento vliv často menší, než se předpokládalo, existuje mnoho případů, kdy původní nepřátelé dokážou invazní rostliny potlačit i v novém areálu. Tomuto přístupu se říká biokontrola a byl s větším či menším účinkem použit na mnoha místech světa. Patogeny obvykle bývají oblíbeným biokontrolním agens, protože na rozdíl od herbivorů mívají větší hostitelskou specializaci. Existuje tedy už celkem slušné množství literatury na toto téma, jak obecné, tak experimentální.

Cílem této práce je shrnout výsledky teoretických, databázových i experimentálních prací v oboru patologie invazních rostlin a podat ucelený přehled o vlivu patogenů (nebo spíše jejich absence) na invazní rostliny. Dále je možné hledat odpovědi na vliv ostatních faktorů (environmentálních proměnných, původu, traitů rostliny) na úspěšnost biokontroly původními i novými patogeny.
Preliminary scope of work in English
The spread of invasive plants is one of the main factors threatening biodiversity both globally and locally. Many studies explain the success of invasive plants by their traits (e.g. propagule counts, height, polyploidy), but biotic interactions were taken as the important factor traditionally (enemy release hypothesis). Plants usually lose at least some of their herbivores and/or pathogens during transfer and this can lead to greater competitive ability in the invaded range. Although the effect is often smaller than it was thought, still in many cases the original enemies did suppress the invasive species in the invaded area. This approach is called biocontrol and has been used in many parts of the world with varying success. Pathogens are often used because of their narrower host specialization. Therefore there is quite a large literature on this both general and experimental.

This thesis aims to summarize theoretical, database, and experimental studies in invasive plant pathology and to give a comprehensive account of the effect (or lack thereof) of pathogens on plant invasions. Further, it can look for other factors (environmental, historic, origin) influencing the biocontrol or pathogen spread success.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html