Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Role mikrovezikulů a exozomů v reprodukci savců
Thesis title in Czech: Role mikrovezikulů a exozomů v reprodukci savců
Thesis title in English: Role of microvesicles and exosomes in reproduction of mammals
Key words: mikrovezikuly, exozomy, buněčná komunikace, maturace gamet, reprodukce
English key words: microvesicles, exosomes, cell-cell communication, gamete maturation, reproduction
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: RNDr. Michaela Frolíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2021
Date of assignment: 13.11.2021
Date of electronic submission:04.05.2022
Date of submission of printed version:05.05.2022
Date of proceeded defence: 26.05.2022
Reviewers: prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vzájemná komunikace buněk hraje v biologii klíčovou roli. Buňky si mohou vzájemně vyměňovat „informace“ několika známými způsoby. V posledních letech se ukazuje, že jedním z těchto způsobů je uvolňování extracelulárních váčků různé velikosti a obsahu na jedné straně a jejich vazba pomocí membrán na straně druhé. Tyto váčky jsou nazývány mikrovesikuly (MV) a nejmenší členy jejich rodiny o velikosti nanometrů nazýváme exozomy. Komunikace mezi buňkami pomoci MV může probíhat jak na blízko, tak na dálku. V posledních letech se ukazuje, že MV hrají zcela zásadní roli i v reprodukci, během maturace gamet, ve vzájemné komunikaci ale i v časném embryonálním vývoji. Cílem bakalářské práce bude shrnout dosavadní poznatky dostupné v literatuře na toto velmi aktuální téma.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html