Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Poezie Jaroslava Kvapila v 80. a 90. letech 19. století
Thesis title in Czech: Poezie Jaroslava Kvapila v 80. a 90. letech 19. století
Thesis title in English: Poetry of Jaroslav Kvapil in the 1880s and 1890s
Key words: Jaroslav Kvapil|tzv. predekadence|epigon Jaroslava Vrchlického|básně|fin de siècle
English key words: Jaroslav Kvapil|so-called predecadence|epigone of Jaroslav Vrchlický|poems|fin de siècle
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.08.2021
Date of assignment: 17.08.2021
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 01.09.2021
Date and time of defence: 13.06.2022 09:00
Date of electronic submission:10.05.2022
Date of proceeded defence: 13.06.2022
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce si primárně klade za cíl představit Jaroslava Kvapila jako básníka. Poskytne ucelený přehled o klíčové etapě jeho básnické tvorby v posledních desetiletích 19. století prostřednictvím charakteristiky knižních sbírek autora, a to s přihlédnutím k dobovému kontextu i kritickým ohlasům, k otázce tzv. predekadence a zejména k vlivu poetiky Jaroslava Vrchlického, ke které se Kvapil svou lyrikou hlásil.
References
BEDNAŘÍKOVÁ, Hana: Text, in: Česká dekadence: Kontext, text, interpretace. Brno: CDK, 2000.

BORECKÝ, Jaromír: Jaroslav Kvapil. Praha: Knihtiskárna Bělský a Jeschek,
1918.

BRABEC, Jiří: Patriarchální idyla a příležitostná poezie, in: Poezie na předělu doby: vývojové tendence české poezie koncem let osmdesátých a na počátku let devadesátých 19. století. Praha: ČSAV, 1964.

BURDA, Josef: Jaroslav Kvapil. Život a dílo. Klatovy: Okresní knihovna v Klatovech, 1990.

Česká literatura na předělu století. Ed. Jaroslava Janáčková a Jaroslava Hrabánková. Jinočany: H&H, 2001.

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Ed. Michal Topor. Praha: IPSL, 2013.

KREJČÍ, František Václav: Konec století. Výbor z pamětí: 1867–1899. Praha: Československý spisovatel, 1989.

KVAPIL, Jaroslav: O čem vím. Sto kapitol o lidech a dějích z mého života. Praha: Nakladatelství Dr. V. Tomsa, 1946.

LANTOVÁ, Ludmila: Jaroslav Kvapil, in: Lexikon české literatury 1 (A-G). Ved. Red. Vladimír Forst. Praha: Academia, 2000.

MED, Jaroslav: Jaroslav Vrchlický a česká literární dekadence, in Česká literatura 22, 1974, č. 5.

SLAVÍK, Ivan: Neznámá devadesátá léta, in: Zpívající labutě: Zapomenutí básníci devadesátých let. Praha: ODEON, 1971.

SVOZIL, Bohumil: V krajinách poezie. Praha: Československý spisovatel, 1979.

SVOZIL, Bohumil: Básnický „svět“ predekadence a dekadence, in: Česká básnická moderna: Poezie z konce 19. století. Praha: Československý spisovatel, 1987.

SVOZIL, Bohumil: Žánrové zastoupení dekadence a symbolismu v české literatuře, in: Česká literatura ve zkratce. Praha: Brána, 2000.

VRCHLICKÝ, Jaroslav in J. K.: Růžový keř. Praha: Bursík a Kohout, 1890.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html