Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Inženýrskogeologické zhodnocení výstavby přehradních děl v oblasti Krkonoš a Jizerských hor v první čtvrtině 20. století
Thesis title in Czech: Inženýrskogeologické zhodnocení výstavby přehradních děl v oblasti Krkonoš a Jizerských hor v první čtvrtině 20. století
Thesis title in English: Engineering-geological assessment of the dam construction works in the area of Giant and Jizera Mountains in the first quarter of the 20th century
Key words: inženýrská geologie, výstavba přehrad, Otto Intze, Krkonoše, Jizerské hory
English key words: engineering geology, construction of dams, Otto Intze, Giant Mountains, Jizera Mountains
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Supervisor: Mgr. Jiří Rout
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.08.2021
Date of assignment: 02.08.2021
Date of electronic submission:27.08.2021
Date of submission of printed version:27.08.2021
Date of proceeded defence: 15.09.2021
Reviewers: RNDr. Jan Král
 
 
 
Preliminary scope of work
Student se seznámí s historií výstavby přehrad v oblasti Jizerských hor a Krkonoších, budovaných začátkem 20. století (tzv. Intzeho přehrady), popíše hlavní typy hrází a podá základní charakteristiku inženýrskogeologických poměrů v oblasti. Podrobněji se bude věnovat základovým poměrů v místě přehradních hrází, způsobům zakládání, postupu výstavby apod. Zvláštní pozornost bude věnována problémům při výstavbě i provozu jednotlivých děl, potřebné údržby, případně sanaci podzákladí a existujícím rizikům.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html