Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Digitální fotografie a její aplikace ve školním vzdělávání
Thesis title in Czech: Digitální fotografie a její aplikace ve školním vzdělávání
Thesis title in English: Digital photography and its application in school education
Key words: digitální fotografie, fotoaparát, počítačová grafika, kompozice, expozice, výuka
English key words: digital photography, camera, computer graphics, composition, exposure, teaching
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.07.2021
Date of assignment: 10.07.2021
Date and time of defence: 13.09.2021 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:30.07.2021
Date of proceeded defence: 13.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Seznamte se s relevantními informačními zdroji a aktuální situací v oblasti tématu řešené práce.
Charakterizujte technické a kvalitativní aspekty digitální fotografie s přihlédnutím k jejímu použití ve školním vzdělávání.
Analyzujte kurikulární dokumenty a situaci na vybraných školách (ZŠ a SŠ) z hlediska začlenění digitální fotografie jako tématu v rámci výuky.
Vymezte oblasti a témata v rámci výuky, v rámci kterých má digitální fotografie potenciál být využita jako technický výukový prostředek, i v kontextu aktuálních revizí RVP v problematice rozvoje digitální gramotnosti.
Vytvořte sadu doporučení pro vhodné použití digitální fotografie ve výuce se zaměřením na žáka a na učitele.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html