Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Příčiny a důsledky rozdělení Irského ostrova
Thesis title in Czech: Příčiny a důsledky rozdělení Irského ostrova
Thesis title in English: Causes and consequences of Irish partition
Key words: rozdělení Irska|irská hranice|irská pojistka|Brexit
English key words: partition of Ireland|Irish border|Irish backstop|Brexit
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Political Science (21-UPOL)
Supervisor: Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.07.2021
Date of assignment: 09.11.2021
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 08.12.2021
Date and time of defence: 08.09.2022 09:00
Date of electronic submission:29.07.2022
Date of proceeded defence: 08.09.2022
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Tereza Soušková
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude věnovat příčinám a důsledkům rozdělení Irského ostrova, jehož výsledkem jsou dva politicky odlišné státy. Těmito státy jsou autonomní, nově vzniklá Irská republika, zkráceně nazývána „Irsko“, která patří do zemí Evropské Unie a Severní Irsko, dodnes součástí Velké Británie. Práce si mimo jiné klade za cíl vysvětlení politicko-kulturních změn, jež vyústily v toto rozdělení ostrova před sto lety či nelehký problém irské hranice. Utvořit pevnou hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem je problematické od samého počátku, a to nejen z geografického hlediska, ale především z hlediska kulturního, náboženského, etnického či politického. Po referendu z roku 2016 o tzv. Brexitu, tedy rozhodnutí obyvatel Velké Británie opustit Evropskou Unii, se starý a nevyřešený konflikt rozděleného ostrova probouzí opět k životu. Pro práci budou důležité především dvě události, a to samotné rozdělení Irského ostrova v roce 1921 a následně současné řešení otázky tzv. irské pojistky.
References
Primární zdroje:
Government of Ireland Act 1920. London: Published by Her Majesty Stationery Office.
Dostupné z:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1920/67/pdfs/ukpga_19200067_en.pdf
European Union (Withdrawl Agreement) Act 2020. Nakladatelství: The Stationery Office.
Dostupné z:https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/contents/enacted
Knižní sekundární zdroje:
BARTON, Brian, J.ROCHE, Patrick eds. The Northern Iralnd Question. Nakladatelství: Palgrave Macmillan. 2009.
CONNELLY, Tony. Brexit and Ireland. The Dangers, the Opportunities, and the Inside Story of the Irish Response. Nakladatelství: Penguin Ireland 2018.
GRAHAM, Brian eds. In Search of Ireland. A cultural geography. London: Routledge. 1997.
MOORE, Cormac. Birth of The Border. The impact of partition in Ireland. Newbridge: Irish Academic Press. 2019
WALKER, Brian, M. A Political History of the Two Irelands. From partition to peace. Nakladatelství: Palgrave Macmillan. 2012.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html